homepage Goed Gesprek

Je bent nu hier


Arnold Ziegelaar en René van Delft

Filosofische briefwisseling over dood, gevoel, denken en ervaring

Je bent nu hier

Verschenen Augustus 2006

Prijs: € 17,95 (excl. verzendkosten)

Ook te bestellen via uw boekhandel,
ISBN 90-8539-507-0 of op titel

Bestellen Je Bent Nu Hier

Meer informatie bij:
Free Musketeers

Andere boeken:
Het Wezen moet verschijnen - roman
Zolang het duurt - roman
Verscheurde eenvoud - essay


Inhoudsopgave van JE BENT NU HIER

Woord vooraf 11

Het graf gaapt 13
1 De dood van de betekenis 15
2 De dood is radicaal en absoluut 17
3 Een vaste burcht is onze dood 19
4 ‘De’ dood bestaat niet 21
5 Dodelijke paradoxen 23
6 De sterveling is een boreling 25
7 Er is iets loos 27
8 Het park en de wildernis 29
9 Kom tot bezinning (voor het te laat is) 31
10 Oorspronkelijke dimensies 33
11 Kleffe neigingen 35
12 De dood hoort (niet) bij het leven 37
13 Waarom? 39
14 Te vroeg geboren om niet te denken 41
15 Omgaan met de dood 43
16 ‘De dood is een ontroering’ 45
17 Het verlangen te eren 47
18 Geraakt worden door het oorspronkelijke 49
19 Katholieken sterven rustiger 51
20 De onvermijdelijke spanning 53

Een gevoelskwestie 55
21 Een gevoelig misverstand 57
22 Dingen, sensaties en gevoelens 59
23 Wraaah! 61
24 De wereld van het aardse gevoel 63
25 Huiveringwekkende nuchterheid 65
26 Vrij zwevende kwaliteit 67
27 Angst is de stiefmoeder van de analyse 69
28 Een fundamenteel meningsverschil 71
29 Zen en William James 73
30 Alle emoties voelen anders 75
31 Het recht jezelf bang te noemen 77
32 Een specifieke pijnlijkheid 79
33 Een elementaire eenzaamheidskwaliteit 81
34 Elementair en beschrijfbaar 83
35 Typische gedachten 85
36 Causaliteit en identiteit 87
37 De complexe clou 89
38 De hete waas 91
39 Registreren, benoemen, interpreteren 93
40 Letterlijke metaforen 95

In gedachten aanwezig 97
41 Denken is een weg door de wereld 99
42 Genieten van het denkbare en het gedenkbare 101
43 Toe-eigening en eigenheid 103
44 Food for thought 105
45 Namen en hun dragers 107
46 Fantastische verzamelingen 109
47 De familie ‘inbeelding’ 111
48 Onmogelijk vermogend 113
49 Saamhorige pluraliteit 115
50 Een theorie van mogelijke woorden 117
51 De paradox van de hiërarchie 119
52 De grondstof van het denken 121
53 Het immateriële zit niet in een doos 123
54 Is de zon een ellips? 125
55 ‘Innerlijk’ is letterlijk 127
56 Zijn gedachten er simpelweg? 129
57 Aandacht voor de gedachte 131
58 Opvallende diversiteit 133
59 De vereniging der sferen 135
60 Bescheiden anders zijn 137

In het licht van de ervaring 139
61 Kennis en ervaring 141
62 Schade en schande 143
63 Oorspronkelijke kleuren 145
64 De nieuwe ervaring 147
65 In het labyrint van fuiken 149
66 Het gewicht van de gebeurtenis 151
67 Wakker zijn 153
68 Ervaren als genot 155
69 Niet iets en niet niets 157
70 Een vermoeden van niets 159
71 Structuurloze openheid 161
72 De zonnebril 163
73 Een rituele dans 165
74 De betekenis van de ervaring 167
75 Het denken overschrijden 169
76 Ervaring en levenswijsheid 171
77 De verschuiving van de blik 173
78 Aan gene zijde van het prettige 175
79 Dag en nacht 177
80 Je bent nu hier 179

Appendix: Minimonografieën 181
Heraclitus: het vuur denkt na 183
Beginnen met René Descartes 185
Kant: de transcendentale scheppingsmythe 187
Heidegger: het Zijn als tijd-speelruimte 189
Martin Heidegger taalt naar het zijn 191
Levinas: het ongemakkelijke van een radicale ethiek 193
Ik weet wat Ludwig Wittgenstein dacht 195
In de geest van Gilbert Ryle 197
Noten 199