Dankwoord

bij Het Wezen moet verschijnen

Dank aan de doden

Dank aan G.W.F. Hegel. Moge zijn wezenlijk onrustige geest oneindig doorwerken, inspirerende verwarring en adembenemende helderheid zaaien en blijvend gaan waarheen hij wil. Dank aan Cornelis Verhoeven die zijn zwijgen achter zoveel woorden verborg en die liet horen hoe venijnige nuances kunnen samengaan met ongebreidelde levenslust en een bovenpersoonlijke, universele notie van het goede. Dank aan mijn ouders, die ik graag een nieuw glimmend verschenen boek had laten zien om vervolgens voorin iets liefs te kunnen schrijven.

Dank aan de levenden

Dank aan alle vrienden, vriendinnen, familieleden en kennissen, die mij in henzelf lieten resoneren door subtiele verschillen en ruime overeenkomsten. Dank aan alle vijanden, politici, slagers en dogmatici, die mij in henzelf lieten reflecteren door ruime verschillen en subtiele overeenkomsten.
     Dank, met name, aan Marga den Bok en Marco Ardon voor enthousiasme, geduldige liefde voor de taal en boel veel behulpzaam commentaar op alle driehonderd versies. Dank aan mijn ex-vrouw en Bert Kooter voor de opgebrachte moeite om vele dubieuze details aan het licht te brengen. Dank aan Adriaan de Jong wiens unhappy childhood en wilde leeslust voor mij altijd een goudmijn is gebleven. Dank aan Jenneke de Jong, omdat ik die bij het vorige boek vergeten was, maar zonder wiens lachende blik ik een ander mens en dus een andere schrijver zou zijn. Dank aan Stormvogel, voor opvallende bescheidenheid en immer verwonderde interesse. Dank aan Martien Schreurs voor zijn rol van voorbeeldige mede-student en voor zijn hart voor de filosofie.
     Dank aan Chris van Binnendijk voor de lawine van spontane energie om een compleet nieuw talent aan te boren en te ontwikkelen met het creŽren van een promotie film die minstens even spannend is als het boek zelf.
     Dank aan Bert Nuninga, Astrid Harrewijn, René Seghers, Thea van Delft, Willem Gooijer, Ellen Akkerman en Josée Bodewes, voor het lef om dingen goed te vinden en te bekritiseren.
     Dank aan de mensen bij uitgeverij Meulenhoff, die in de eerste plaats aan kwaliteit denken. En daarbij vooral Bart Kraamer, niet alleen voor de liters bier, maar ook voor vasthoudende verbetersuggesties. Dank aan de lezers, die mij tot een schrijver maken.
     Dank aan de psychologie, debiel stiefzusje van de filosofie, die mij geleerd heeft dat dank een niet te versmaden en zeer gezonde emotie is, waar je zoveel mogelijk aan moet toegeven. Dank aan de dankbaarheid. Dank aan het doorslaan.
     Dank aan God, in wie ik al decennia niet meer geloof, maar die gelukkig altijd in mij is blijven geloven. En in jou. Je kan er nog iets mooiers van maken, van dat rare, ongevraagde, en om niet gegeven leven. De geest waait ook in jou.


Het wezen moet verschijnen